Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/02/2019
TG GT 5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h
1Cống Chanh ChửHTL05:011471471259167321161424334355
HHL05:019292929292939495969798100101102
2Cống 1 Trấn DươngHTL05:01797975696251345-31-50-45-38-27-17
HHL05:011781781621371076724-13-52-59-54-46-37-26
3TB Cộng HiềnBH05:0192929088899091929394959799100

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
21/02/2019
      20/02/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h
1VP Công Ty0