Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Cống Chanh ChửHTL02:27136
HHL02:27131
2Cống 1 Trấn DươngHTL02:2794
3TB Cộng HiềnBH14:280

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
27/01/2020
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1VP Công Ty TL Vĩnh Bảo0---