Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      23/05/2019
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1Cống Chanh ChửHTL10:3634425157698295109128142158174190196
HHL10:3610010099100101101101101101101101101101101
2Cống 1 Trấn DươngHTL10:18100100101102102102102102102102101101101100
3TB Cộng HiềnBH10:368889889091919399107106106106106105

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
24/05/2019
      23/05/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1VP Công Ty0