Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      14/11/2019
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1Cống Chanh ChửHTL09:08110
HHL09:0857
2Cống 1 Trấn DươngHTL09:0960
3TB Cộng HiềnBH14:280

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
15/11/2019
      14/11/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1VP Công Ty TL Vĩnh Bảo0