Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/09/2019
TG GT 3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
1Cống Chanh ChửHTL03:3183899510210911612012512613513312911889
HHL03:31103104104105105106106109109107105979897
2Cống 1 Trấn DươngHTL03:31102102102102101101101100989695928983
3TB Cộng HiềnBH03:31105105104104105104104103104103103102103103

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
16/09/2019
      15/09/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
1VP Công Ty TL Vĩnh Bảo0