Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/07/2019
TG GT 4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
1Cống Chanh ChửHTL--
HHL--
2Cống 1 Trấn DươngHTL--
3TB Cộng HiềnBH--

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
22/07/2019
      21/07/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
1VP Công Ty0