Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      13/07/2020
TG GT 4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
1Cống Chanh ChửHTL07:18160
HHL07:18151
2Cống 1 Trấn DươngHTL07:1893
3TB Cộng HiềnBH14:280

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
14/07/2020
      13/07/2020
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
1VP Công Ty TL Vĩnh Bảo0