Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h
1Cống Chanh ChửHTL07:18160
HHL07:18151
2Cống 1 Trấn DươngHTL07:1893
3TB Cộng HiềnBH14:280

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
29/09/2020
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h
1VP Công Ty TL Vĩnh Bảo0