Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 6h5h4h3h2h1h0h MAXMIN
1Cống Chanh ChửHTL06:571361219673501946121364
HHL06:578787878686878787868786
2Cống 1 Trấn DươngHTL05:480--8383838484840
HHL06:57164155136112824815-15-39164-15
3TB Cộng HiềnBH06:577574737271695550537549

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
13/12/2018
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
7h6h5h4h3h2h1h
1VP Công Ty1.81.80.10.1